Durga Mantra : 101 Powerful Goddes Durga Devi Slokas

Most Useful Maa Durga Mantra

Sarva Mangala Mangalye Sive Sarvartha Sadhike
Saranye Trayambike GauriĀ Narayani Namostute

Ya devi sarva bhuteshu, shanti rupena sangsthita

Ya devi sarva bhuteshu, shakti rupena sangsthita

Ya devi sarva bhuteshu, matri rupena sangsthita

Yaa devi sarva bhuteshu, buddhi rupena sangsthita

Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha

Ripavah Sankshayam Yaanti Kalyaanam Chop Padyate
Nandate Cha Kulam Punsaam Maahaatmyam Mam Srinu Yaanmam

Om Jataa Jut Samaayuktamardhendu Krit Lakshnam
Lochanyatra Sanyuktam Padmendu Sadya Shan Naam

Om Sarvabaadhaa Vinirmukto, Dhan Dhaanyah Sutaanvitah |
Manushyo Matprasaaden Bhavishyati Na Sanshayah Om ||

Shanti Karmani Swapna Darshane
Grah Pidaasu Chograsu Maahaatmyam Srinu Yaanmam

Baal Grah Bhibhutaanaam Baalaanam Shantikaarkam
Sanghatbhede Ch Nrinaam Maetri Karan Mutmam

Sharnaagat Deenaart Paritraan Paraayaney, Servasyarti Harey Devi Naaraayani Namostutey |
Sarvasvaroopey Sarveshey Sarvshakti Samanvietey, Bhayebhyah Traahi No Devi Durge Devi Namostutey |
Rogaan Shoshaan Pahansitushtarushtatu Kaamaan Saklaan Bhishtaan, Tvaam Aashritaanaam Na Vipannaraanam, Tvaamaashritaahya Shraytaam Prayaanti |
Sarva Badha Prashmanan Trailokya Syakhileshwari, Evamevmev Tvayaa Kaaryam Sma Dveri Vinaashnam |
Sarvaa Baadha Vinirumk To Dhan Dhaanya Sutaan Vitah. Manushyo Mat Prasaaden Bhavishyati Na Sansha Yah |
Dehi Saubhaagyam Aarogyam Dehi Devi Param Sukham.
Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi |
Jyanti Mangalaa Kaali Bhadra Kaali Kapaalinee Durgaa Kshamaa Shivaa Dhaatree Swaahaa Svadhaa Namo Stutey ||

Leave a Comment

0 Shares
Tweet
Pin
Share